Energioptimering

Kom igång med energioptimering i din bostadsrättsförening! Genom att optimera energianvändningen i er fastighet kan ni sänka era energikostnader, minska ert koldioxidutsläpp och öka värdet på era fastigheter. Vi hjälper er att hitta en lösning utifrån er situation.

Bakgrunds linje lila

Vi hjälper dig sänka din energianvändning

En effektivare energianvändning är en förutsättning för ett resurssnålare energisystem och för att vi ska uppnå miljömålen. Det finns många olika sätt att minska och göra sin energianvändning mer effektiv. Ofta kan ganska enkla justeringar göra stora energibesparingar.

Vårt erbjudande för energieffektivisering

 • Energiberäkning av fastighetens energiförbrukning och behov
 • Optimering av belysning, värme och ventilation
 • Översyn eller utbyte av äldre eller energislukande elteknik
 • Projektering, installation, driftsättning och eventuellt underhåll
 • Komplett dokumentation enligt gällande regelverk
 • Marknadsledande teknik från välkända leverantörer

Energieffektivisering som gör att du sparar pengar

Dina olika elinstallationer har kanske hängt med länge och blivit gamla, felinställda eller använder dyra och omoderna energikällor. Det gör att de förbrukar onödigt mycket el med höga kostnader och miljöbelastning som följd. Genom en energiberäkning och optimering av till exempel belysning, värme och ventilation kan din energianvändning bli mer effektiv, dina installationer få längre livslängd och du kan bidra till en bättre miljö.

Energilösningar

För olika typer av fastigheter och verksamheter

Energieffektivisering hemma, i skolan eller på kontoret? Vi hjälper dig att spara energi i exempelvis:

 • Privatbostäder
 • Flerfamiljshus
 • Kommersiella fastigheter
 • Industrifastigheter
 • Kontorsfastigheter
 • Skolor

Energioptimering – för både plånbok och miljö

Att minska energibehov och negativ miljöpåverkan står högt på priolistan hos de flesta fastighetsägare. Många är dock omedvetna om vilka stora energibesparingar och förbättringar som är möjliga, och hur snabbt en investering i uppdaterad och miljövänligare energianvändning faktiskt betalar sig. Hos Gullikssons El strävar vi efter att alltid vara i framkant när det gäller ny teknik, nya produkter och ny expertis inom energieffektiva lösningar. Genom att inventera, logga och beräkna, jämföra befintlig anläggning och föreslå en effektivare lösning har vi hjälpt många fastighetsägare till smartare och lägre elkonsumtion.