AB04-ABT06

Projektering och totalentreprenad; standardavtal


För att genomföra ett bygg- och anläggningsprojekt behövs avtal mellan de olika aktörerna som ska arbeta i projektet. Med bra och tydliga avtal minskar risken för missförstånd och problem under projektets gång. Det finns i huvudsak två olika entreprenadformer – utförandeentreprenad och totalentreprenad.

AB 04 är standardavtal som avses att användas vid projektering och upphandling av utförandeentreprenad, medan ABT 06 är standardavtal avsett att användas vid upphandling av totalentreprenad. Gullikssons El utför projektering och totalentreprenad utifrån standardavtal AB 04 samt ABT 06 från Byggföretagen.

Standardavtal AB 04, för projektering och upphandling av entreprenad

Allmänna Bestämmelser AB 04 anger vad som ska gälla vid upphandling och avtal av entreprenader. Bestämmelserna är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på utförandeentreprenad, det vill säga då beställaren svarar för projektering och entreprenören för utförande.

Standardbestämmelserna kan användas både vid delad entreprenad och generalentreprenad. Avtalsförhållanden mellan de professionella parterna i processen regleras inte i den svenska lagstiftningen.

Standardavtal ABT 06, för totalentreprenad

Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader ABT 06 anger vad som ska gälla vid upphandling och avtal av totalentreprenader. Bestämmelserna är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, där entreprenören ansvarar för både projektering och utförande i förhållande till beställaren.

Avtalsförhållanden mellan de professionella parterna i processen regleras inte i den svenska lagstiftningen.

Vårt erbjudande

  • Projektering och upphandling av entreprenad för anläggnings- och installationsarbeten enligt standardavtal AB 04
  • Totalentreprenad för anläggnings- och installationsarbeten enligt standardavtal ABT 06

Projektering samt totalentreprenad för olika typer av fastigheter och verksamheter

  • Industri
  • Kontor
  • Skola
  • Kommersiella fastigheter
  • Simhallar och sportanläggningar
  • Vård och sjukhus
  • Flerfamiljshus

Vill du veta mer?

Leverantörer & tjänster

Hos Gullikssons jobbar vi bara med leverantörer och fabrikat som är noggrant utvalda för att möta våra högt ställda krav på kvalité, hållbarhet och långsiktighet.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för ytterligare info eller förfrågningar.

Till kontaktformulär

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår