Behandling av personuppgifter på J. Gullikssons El AB

För J. Gullikssons El AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Genom denna policy förklarar och förtydligar vi hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i dessa riktlinjer. Du kan också besöka www.datainspektionen.se, där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom företagets verksamhet är J. Gullikssons El AB org.nr 556562-2551 Nyponvägen 2, 191 44 Sollentuna.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och som är relevanta för ändamålet. Det kan vara t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, adress, födelsedata, fastighetsbeteckning och/eller annan information som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Syfte med behandling av personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för bl.a. följande ändamål:

  • För att administrera arbetet på det beställda jobbet.
  • För att kunna göra utskick med ex bekräftelser av beställt arbete.
  • För att kunna ansöka om ROT-avdrag hos skatteverket.
  • För att kunna fullgöra eventuella reklamationer eller garantier.
  • Vid fakturering och bokföring.
  • Vid kundundersökningar.

Mottagare av personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

Hur länge sparar vi din personliga information?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentköplagen är vi skyldiga att spara dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Kontakt

J. Gullikssons El AB
Nyponvägen 2
191 44 Sollentuna

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår