Från idé till färdig produkt

Gullikssons El är en stabil samarbetspartner från start till mål. Vi har kompetensen och tekniken som krävs för att projektera och genomföra alla typer av elinstallationer, och lösningar som spänner över flera olika teknikområden. Kontakta oss för att diskutera ditt nästa projekt!

Våra certifieringar

 • Som fastighetsägare har BRF:en ansvar för elanläggningen. Med nya skärpta krav underlättar vårt serviceavtal

  Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att elanläggningen fungerar riskfritt och som den ska. I en BRF är betyder det att föreningen är innehavare av elanläggningen och ansvarig för elsäkerheten i fastigheten.

  Nya krav på kontroll

  Från den 1 december 2022 gäller Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2022:3 med nya, tvingande krav på innehavare av elanläggningar att upprätta rutiner för hur de ska sköta dem. Svårt och krångligt? Kontakta oss, så hjälper vi er att se till att er elanläggning kontrolleras och underhålls på bästa sätt för att minimera

  risken för fel som kan orsaka skador som t ex strömavbrott eller brand.

  Hur kan Gullikssons El hjälpa din BRF?

  Genom att teckna ett serviceavtal får föreningen professionell hjälp att leva upp till ansvaret. Vår service ger er säkrare drift, lägre totalkostnad och minimal brandrisk. Servicen, som baseras på era behov, innebär att ni har någon som känner till och ser helheten i just er elanläggning.

  Gullikssons El erbjuder service enligt gällande regelverk, genom Installationsföretagen och IN Elkontroll®:

  • Upprättande av rutin enligt ELSÄK-FS 2022:3

  Vi hjälper dig att upprätta den rutin som är ett föreskriftskrav för er som är innehavare av elanläggningen.

  • Statuskontroll av elanläggning

  Vi söker efter fel som kan orsaka skada på personer och sakskador.

  • Kontroller enligt ELSÄK-FS 2022:3

  Vi kontrollerar att anläggningen uppfyller de elsäkerhetsmässiga kraven.

  • Energibesparande åtgärder

  Vi ger er förslag på energibesparande åtgärder.

 • Angående Elsäkerhetsverkets beslut om Easee laddboxar

  Elsäkerhetsverket har den 14 mars fattat beslut om försäljningsförbud av laddboxarna Easee Home och Easee Charge . Beslutet grundar sig i att Elsäkerhetsverket identifierat att produkterna inte uppfyller kraven i de standarder de är deklarerade för.

  Gullikssons El har därför tillsvidare stoppat all försäljning och installation av Easee laddboxar. Vi erbjuder självklart andra fabrikat till de kunder som beställt de aktuella laddboxarna men ännu inte fått dem installerade.

  Vi har nu en fortlöpande dialog med leverantören och följer Elsäkerhetsverkets beslut och riktlinjer för vilka åtgärder som kan komma att behöva utföras på redan installerade laddboxar. När det är klarlagt vilka åtgärder som behöver vidtas återkommer vi till våra kunder som fått Easee Home eller Easee Charge installerad av oss.

  Leverantören meddelar att man kommer att överklaga Elsäkerhetsverkets beslut och framhåller att det inte har inträffat några incidenter som ligger till grund för det införda försäljningsförbudet, vilket också framgår i Elsäkerhetsverkets rapport.

  Hos Gullikssons El jobbar vi för att du som kund alltid ska känna dig nöjd och trygg med de produkter du beställer och får installerade genom oss. Så snart som det är möjligt kommer vi att återkomma med mer information och följa upp situationen för våra berörda kunder.

 • Gemensam El – spara tusenlappar med dina grannar i BRF:en!

  Gemensam El – att göra gemensam sak med grannarna när det gäller elabonnemanget är en lönande idé!

  Med rusande elpriser är det många som ser över sin energikonsumtion och sina elavtal. I samarbete med vår partner Infometric erbjuder Gullikssons El lösningar och installation av teknik som hjälper BRF:er att effektivt sänka hushållens kostnader för sin elkonsumtion.

  Vad innebär Gemensam El?

  Med Gemensam El slopas de individuella elabonnemangen och elen köps istället in via föreningens fastighetsabonnemang. Enskilda hushåll debiteras då alltså endast för sin rörliga elkostnad. Det är en lönsam affär för boende i

  flerbostadshus eftersom den fasta kostnaden vanligtvis uppgår till 1 500-2 500 kr per lägenhet och år, beroende på var i landet som föreningen ligger och vilket nätbolag man tillhör.

  Koll på den dagliga elkonsumtionen

  Att skapa medvetenhet om sitt förbrukningsmönster leder ofta till en lägre energikonsumtion. Med Infometrics webbtjänst Panorama följer Gemensam El-boende enkelt sin dagliga elförbrukning via dator eller app i telefonen.

  Fördelar även för solceller och laddstolpar

  Allt fler BRF:er står inför att installera solcellsanläggningar. Utan Gemensam El kan solelen bara nyttjas till föreningens fastighetsel – till hissar, belysning i trapphus, tvättstugor osv. Sannolikt kommer därför den nya solcellsanläggningen att producera ett överskott av el som måste säljas tillbaka till elleverantören till ett lågt pris, för att sedan köpas tillbaka av föreningen till ett betydligt högre pris. Men med Gemensam El kan elen från solcellerna användas även i BRF:ens lägenheter, vilket ger en större vinst och faktisk möjlighet att halvera återbetalningstiden för solcellsanläggningen.

  För elbilsladdning har Infometric också en branschledande lösning för mätning och debitering. Den erbjuder bland annat boende att  ladda sin elbil på olika laddplatser i anläggningen och fortfarande debiteras egen förbrukning via månadsavin. Enkelt och smart!

 • Kampanjerbjudanden för komplett installation av laddbox! Med grönt avdrag kan du få hela 50% tillbaka!

  Dags för ny laddbox? Passa på att utnyttja våra kampanjerbjudanden – vi erbjuder både komplett installation av marknadsledande elbilsladdning, och möjlighet till smart betalningstjänst via appen WATTiGO.

  Till kampanjen

 • Nu öppnar vår 24-7-jour för akut felsökning och åtgärd

  Har du drabbats av elfel som inte kan vänta? Nu lanserar vi vår dygnet-runt-jour för akutåtgärder. Våra jourelektriker har erfarenhet och kompetens inom alla våra teknikområden och kan hjälpa dig inom Stockholm-Uppsalaområdet.

  Vi har öppet. Ring oss! 08-520 019 89

 • Vi tar ansvar för våra samarbetspartners och underleverantörer

  Hos Gullikssons El jobbar vi bara med leverantörer och fabrikat som är noggrant utvalda för att möta våra högt ställda krav på kvalité, hållbarhet och långsiktighet. Tillsammans levererar vi säkra, genomtänkta lösningar, och vi är stolta över det goda renommé vi uppnått i vår bransch.

 • Lyckade samarbeten med kunder och partners i över 20 år!

  Sedan 1998 levererar vi högkvalitativa tjänster, och strävar samtidigt efter att vara den mest prisvärda leverantören av alla förekommande typer av elinstallationer i Stockholm och Mälardalen. Våra kunder återfinns inom offentlig sektor, industri samt privata och kommersiella fastigheter, och inget projekt är för stort eller för litet.

 • Lösningar för inbrottslarm

  Hos Gulliksons El samarbetar vi med välkända leverantörer av inbrottslarm upp till säkerhetsklass 2. Vi projekterar och anlägger säkra, genomtänkta lösningar för olika typer av fastigheter samt industri. Dags att uppdatera inbrottslarmet? Kontakta oss, så berättar vi mer!

 • Speciellt driftkänslig miljö?

  Inom en del verksamheter är konstant elförsörjning extra viktigt och en absolut förutsättning för driftsäkerheten. Hos Gullikssons El har vi kompetens och behörighet att utföra service och elinstallationer i speciellt driftkänsliga eller samhällskritiska miljöer, inom både offentlig och privat sektor. Kontakta oss så berättar vi mer!

 • Södersjukhusets nya fina akutmottagning

  Södersjukhuset är ett av Sveriges största sjukhus och ett av Stockholmsregionens viktigaste vårdcentrum. Hos Gullikssons El är vi stolta över förtroendet att utföra samtlig elinstallation i den nya akutmottagningen som nu står färdig att med utökad kapacitet ta emot tusentals stockholmare.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår