Fakturaadress

Vi tar helst emot e-fakturor då detta ger kostnadsbesparingar både för kund och leverantör samtidigt som det spar på vår miljö!
Det är dock fortsatt möjligt att skicka fakturor till oss både som pdf via e-post och pappersfaktura till skanningscentral.

Information hur ni gör detta och vilka faktureringsadresser som gäller finner ni i brevet till våra leverantörer här.